Η εταιρεία

Η MILLENGUARD SECURITY είναι μία από τιε μεγαλύτερες ανώνυμες εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας προσώπων, συνοδείας και εξειδικευμένων λύσεων ασφαλείας, στην Ελλάδα. Σήμερα, καλύπτουμε σε μόνιμη βάση δεκάδες στόχους υψηλού κινδύνου, ενώ καθημερινά εξυπηρετούμε έκτακτες ανάγκες ασφάλειας και συνοδείας σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Οι έμπειροι, άριστα εκπαιδευμένοι και εξοπλισμένοι φρουροί μας, μέσα από τη μακροχρόνια συνεργασία τους με την εταιρεία μας, επιτυγχάνουν αμεσότητα, ακρίβεια και αποτελεσματικότητα στην εργασία τους. Αξιοποιώντας τα πλέον σύγχρονα τεχνικά μέσα, αλλά και στοιχεία από το Τμήμα Πληροφοριών της Millenguard, είναι προετοιμασμένοι για όλα τα πιθανά σενάρια και έτοιμοι να ακολουθήσουν το κατάλληλο πρωτόκολλο για την κάθε περίσταση.

Με εξειδίκευση στο χώρο του VIP Security, της συνοδείας και της ασφάλειας οικίας, η Millenguard μπορεί να εγγυηθεί την τήρηση του επιπέδου ασφαλείας που πραγματικά χρειάζεστε, αναλύοντας τις συνθήκες, το ιστορικό και τις τοπικές τάσεις. Μαζί με εσάς, οι διευθυντές ασφαλείας μας, θα σχεδιάσουν, θα προτείνουν και θα εφαρμόσουν τις σωστές ενέργειες και τα σωστά πρωτόκολλα, ώστε ολόκληρη η οικογένειά σας να ζει και να κινείται άνετα και ακίνδυνα.

 

Καλωσόρισμα του Προέδρου

Καλωσορίσατε στη Millenguard Security .

Η Εταιρεία, διανύει τη δεύτερη δεκαετία επιτυχημένης πορείας, έχοντας επενδύσει παράλληλα, την τελευταία 3ετία, σημαντικά σε βασική έρευνα, εισαγωγή τεχνογνωσίας από άλλες χώρες και σχεδιασμό υπηρεσιών σε τομείς αιχμής (γεωπληροφορική, πληροφορική, περιβάλλον – ενέργεια, προβολή & επικοινωνία, χρηματοδοτήσεις & ευρωπαϊκά προγράμματα, εκπαίδευση).

Από τις αρχές του 2011, η ανάγκη για παροχή ουσιαστικών υπηρεσιών ασφαλείας ικανών να δώσουν λύσεις στη νέα πραγματικότητα, μας ώθησε να αξιοποιήσουμε τους πόρους της AVMap ώστε να ενταχθεί δυναμικά στο χώρο των εταιρειών ασφαλείας. Μελετήσαμε συστηματικά το χώρο της ασφάλειας προκειμένου να εντοπίσουμε προβλήματα στη λογική οργάνωσης των υπηρεσιών, τρωτά σημεία στην υλοποίηση, ανάγκες και απαιτήσεις που δεν καλύπτονται.

Πρόγραμμα υποτροφιών

Είδη υποτροφιών

 • Υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό
 • Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό (MSc και PhD)
 • Υποτροφίες έρευνας μικρής διάρκειας (έως 6 μηνών)

Προϋποθέσεις

Ο σπουδαστής / σπουδάστρια θα πρέπει να είναι Έλληνας πολίτης, να μην έχει συμπληρώσει το 30 έτος της ηλικίας, να μην έχει άλλη χρηματοδότηση για τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, να έχει αξιοσημείωτη πορεία σπουδών και σημαντικούς στόχους για μελλοντική αξιοποίηση των γνώσεων που θα λάβει με τη χρήση της υποτροφίας. Ειδικότερα θα πρέπει να έχει:

Εταιρική ευθύνη

Η AVMap GIS Α.Ε., συνεπής με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης της κοινωνίας, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο κοινωνικό σκέλος των αξόνων ‘κοινωνία – περιβάλλον – πολιτισμός – οικονομία’ αναγνωρίζοντας την βαρύτητα του κοινωνικού της ρόλου, ιδιαίτερα στις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται. Η πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης υιοθετήθηκε τον Ιανουάριου του 2005 και προσδιορίζει τον στόχο και τις βασικές αξίες που διέπουν την δράση του ομίλου.

Η πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Οι εταιρείες του ομίλου προσβλέπουν σε ανάληψη υψηλού επιπέδου κοινωνικής ευθύνης, μέσα από την τήρηση και την προώθηση των πανανθρώπινων αξιών αλλά και των κοινωνικών, πνευματικών και πολιτιστικών αξιών των περιοχών και των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται. Ο όμιλος φροντίζει ώστε η κοινωνική του δράση να βρίσκεται πάντα σε αρμονία και με τα μακρόπνοα συμφέροντα των μετόχων του.

Οι αξίες

 • Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Οι εταιρείες του ομίλου συμμορφώνονται πλήρως με αποφάσεις που απαγορεύουν συνεργασία με χώρες, επιχειρήσεις ή πρόσωπα που υποθάλπουν τη βία και την τρομοκρατία)

Χορηγίες - Δωρεές

Χορηγίες για την οργάνωση και διεξαγωγή εκδηλώσεων

Άξονες χρηματοδότησης

 • Συνέδρια
 • Ημερίδες
 • Μεταπτυχιακά προγράμματα
 • Εκπαιδευτικές δράσεις (εκδόσεις, training schools, εκδρομές)

Χρηματοδότηση

Η χρηματοδότηση κάθε πρότασης θα γίνει επί τη βάσει αναλυτικού προϋπολογισμού που θα υποβληθεί μαζί με τα λοιπά στοιχεία της αίτησης. Η ανώτατη χρηματοδότηση κάθε πρότασης θα ανέρχεται στα 3.000€, με εξαίρεση τα μεταπτυχιακά προγράμματα όπου μπορεί να ανέλθει στα 15.000€, ποσά στα οποία συμπεριλαμβάνονται κάθε είδους επιβαρύνσεις, όπως παρακρατήσεις, φόροι κλπ.

Δωρεές προς δημόσιους φορείς (Τοπική αυτοδιοίκηση, ερευνητικά ιδρύματα)

Άξονες χρηματοδότησης

Πρότυπα ποιότητας

Διασφάλιση ποιότητας

Η Millenguard - AVMap GIS A.E. έχει εφαρμόσει από το 2006 όλες τις προδιαγραφές ποιότητας του προτύπου ISO9001:2000.

 

Περιβαλλοντικά πρότυπα

Παράλληλα, όπως όλες οι εταιρείες του Ομίλου AVMap, έτσι και η Millenguard - AVMap GIS A.E. εφαρμόζει αυστηρά πρότυπα για την προστασία του περιβάλλοντος, με συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, αυτοματισμούς εξοικονόμισης νερού, ανακύκλωση χαρτιού και περιορισμό στις άσκοπες εκτυπώσεις.

Τμήμα Πληροφοριών

Στη Millenguard Security λειτουργεί ειδικό Τμήμα Πληροφοριών, προκειμένου να τροφοδοτεί με επίκαιρα και έγκυρα δεδομένα τον Διευθυντή Ασφαλείας και τους επιμέρους Αρχιφύλακες.

Ενδεικτικά:

 • Λαμβάνει και αξιολογεί όλες τις ημερήσιες αναφορές από τους φρουρούς και τους επόπτες
 • Συγκεντρώνει πληροφορίες για τις περιοχές που φρουρεί η Millenguard
 • Αξιολογεί πρωτογενείς πληροφορίες ή δημόσιες ανακοινώσεις
 • Παρακολουθεί γεγονότα, τοπικές συνθήκες, σημαντικές ημερομηνίες
 • Υπολογίζει σε καθημερινή βάση δείκτες επικινδυνότητας ανά περιοχή και ανά στόχο
 • Ενημερώνει το κέντρο επιχειρήσεων μας και τον πελάτη για αξιοσημείωτα στοιχεία ημέρας

Εκπαιδεύοντας VIP συνοδούς

Έχεις αποφασίσει να ακολουθήσεις το επάγγελμα του VIP συνοδού ασφαλείας; Συγχαρητήρια διότι η ζήτηση συνεχώς αυξάνεται. Πρέπει όμως να είσαι σωστά προετοιμασμένος, όχι μόνο για τις εξετάσεις, αλλά και για τις υψηλές απαιτήσεις που έχει η προστασία των της ανθρώπινης ζωής.

Στη Millenguard Security αποφασίσαμε να ιδρύσουμε ένα Κέντρο δια Βίου Μάθησης για να μπορούμε να δώσουμε κάτι περισσότερο από εκπαίδευση. Να δώσουμε γνώσεις ψυχολογίας, παρατήρησης, πρώτων βοηθειών, αλλά και εμπειρία από τα παλαιά στελέχη μας.

Μπορούμε να σου δώσουμε τα εφόδια που χρειάζεσαι, γιατί εμείς δεν είμαστε ΚΕΚ, είμαστε εταιρεία VIP ασφαλείας.

Ανάγκη για VIP συνοδεία / προσωποφύλαξη;

Οι VIP φρουροί μας είναι επιχειρησιακά έτοιμοι, άρτια εκπαιδευμένοι, έμπειροι, εξοπλισμένοι, με πλούσιο βιογραφικό δίπλα σε γνωστούς επιχειρηματίες και ανθρώπους του θεάματος. Διακριτικά θα βρεθούν αμέσως δίπλα σας.

Μάθετε περισσότερα

Με τη δύναμη της AVMap...

Η Millenguard Security υιοθετεί όλα τα πρότυπα ποιότητας και περιβαλλοντικής προστασίας, πρωτοπορεί σε θέματα επιχειρησιακής οργάνωσης, αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, απορρήτου και ασφάλειας πληροφοριών.

 

iso-certification-consultancy-250x250    AVMap GROUP low