Πρόγραμμα υποτροφιών

Είδη υποτροφιών

 • Υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό
 • Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό (MSc και PhD)
 • Υποτροφίες έρευνας μικρής διάρκειας (έως 6 μηνών)

Προϋποθέσεις

Ο σπουδαστής / σπουδάστρια θα πρέπει να είναι Έλληνας πολίτης, να μην έχει συμπληρώσει το 30 έτος της ηλικίας, να μην έχει άλλη χρηματοδότηση για τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, να έχει αξιοσημείωτη πορεία σπουδών και σημαντικούς στόχους για μελλοντική αξιοποίηση των γνώσεων που θα λάβει με τη χρήση της υποτροφίας. Ειδικότερα θα πρέπει να έχει:

 • Λάβει τους προηγούμενους τίτλους εκπαίδευσης με βαθμό μεγαλύτερο του 7/10 (ή της αντιστοιχίας)
 • Λάβει το ανώτερο πτυχίο τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας
 • Λευκό ποινικό μητρώο

Χρηματοδότηση

Η χρηματοδότηση κάθε υποψηφίου θα γίνει επί τη βάσει του αναλυτικού προϋπολογισμού εξόδων σπουδών που θα υποβληθεί μαζί με τα λοιπά στοιχεία της αίτησης και για όσα έξοδα θεωρηθούν επιλέξιμα. Το ποσοστό της χρηματοδότησης θα είναι κατά μέγιστο το 60% του κόστους σπουδών. Η ανώτατη χρηματοδότηση κάθε υποψηφίου θα ανέρχεται στα 6.000€ ετησίως ποσό στο οποίο συμπεριλαμβάνονται κάθε είδους επιβαρύνσεις, όπως παρακρατήσεις, φόροι κλπ.

Υποβολή αίτησης

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει την αίτησή του ταχυδρομικά στην διεύθυνση των γραφείων του ομίλου AVMap, προς το Τμήμα Έρευνας και Γεωπληροφορικής, καθόλη τη διάρκεια του έτους. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μόνον μία φορά. Η αίτηση θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από:

 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αναλυτική περιγραφή του σχεδίου εκπαίδευσης, των στόχων και του τρόπου αξιοποίησης των σπουδών
 • Αναλυτική πρόβλεψη του κόστους σπουδών
 • Απόδειξη του τρόπου κάλυψης των εξόδων (τουλάχιστον 40%) που δεν θα καλυφθούν από την υποτροφία
 • Τρεις συστατικές επιστολές
 • Αποδεικτικό αποδοχής φοίτησης (για MSc και PhD)
 • Λοιπά δικαιολογητικά που συμπληρώνουν τα προσόντα του υποψηφίου

Τμήμα Πληροφοριών

Στη Millenguard Security λειτουργεί ειδικό Τμήμα Πληροφοριών, προκειμένου να τροφοδοτεί με επίκαιρα και έγκυρα δεδομένα τον Διευθυντή Ασφαλείας και τους επιμέρους Αρχιφύλακες.

Ενδεικτικά:

 • Λαμβάνει και αξιολογεί όλες τις ημερήσιες αναφορές από τους φρουρούς και τους επόπτες
 • Συγκεντρώνει πληροφορίες για τις περιοχές που φρουρεί η Millenguard
 • Αξιολογεί πρωτογενείς πληροφορίες ή δημόσιες ανακοινώσεις
 • Παρακολουθεί γεγονότα, τοπικές συνθήκες, σημαντικές ημερομηνίες
 • Υπολογίζει σε καθημερινή βάση δείκτες επικινδυνότητας ανά περιοχή και ανά στόχο
 • Ενημερώνει το κέντρο επιχειρήσεων μας και τον πελάτη για αξιοσημείωτα στοιχεία ημέρας

Εκπαιδεύοντας VIP συνοδούς

Έχεις αποφασίσει να ακολουθήσεις το επάγγελμα του VIP συνοδού ασφαλείας; Συγχαρητήρια διότι η ζήτηση συνεχώς αυξάνεται. Πρέπει όμως να είσαι σωστά προετοιμασμένος, όχι μόνο για τις εξετάσεις, αλλά και για τις υψηλές απαιτήσεις που έχει η προστασία των της ανθρώπινης ζωής.

Στη Millenguard Security αποφασίσαμε να ιδρύσουμε ένα Κέντρο δια Βίου Μάθησης για να μπορούμε να δώσουμε κάτι περισσότερο από εκπαίδευση. Να δώσουμε γνώσεις ψυχολογίας, παρατήρησης, πρώτων βοηθειών, αλλά και εμπειρία από τα παλαιά στελέχη μας.

Μπορούμε να σου δώσουμε τα εφόδια που χρειάζεσαι, γιατί εμείς δεν είμαστε ΚΕΚ, είμαστε εταιρεία VIP ασφαλείας.

Ανάγκη για VIP συνοδεία / προσωποφύλαξη;

Οι VIP φρουροί μας είναι επιχειρησιακά έτοιμοι, άρτια εκπαιδευμένοι, έμπειροι, εξοπλισμένοι, με πλούσιο βιογραφικό δίπλα σε γνωστούς επιχειρηματίες και ανθρώπους του θεάματος. Διακριτικά θα βρεθούν αμέσως δίπλα σας.

Μάθετε περισσότερα

Με τη δύναμη της AVMap...

Η Millenguard Security υιοθετεί όλα τα πρότυπα ποιότητας και περιβαλλοντικής προστασίας, πρωτοπορεί σε θέματα επιχειρησιακής οργάνωσης, αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, απορρήτου και ασφάλειας πληροφοριών.

 

iso-certification-consultancy-250x250    AVMap GROUP low