Χορηγίες - Δωρεές

Χορηγίες για την οργάνωση και διεξαγωγή εκδηλώσεων

Άξονες χρηματοδότησης

 • Συνέδρια
 • Ημερίδες
 • Μεταπτυχιακά προγράμματα
 • Εκπαιδευτικές δράσεις (εκδόσεις, training schools, εκδρομές)

Χρηματοδότηση

Η χρηματοδότηση κάθε πρότασης θα γίνει επί τη βάσει αναλυτικού προϋπολογισμού που θα υποβληθεί μαζί με τα λοιπά στοιχεία της αίτησης. Η ανώτατη χρηματοδότηση κάθε πρότασης θα ανέρχεται στα 3.000€, με εξαίρεση τα μεταπτυχιακά προγράμματα όπου μπορεί να ανέλθει στα 15.000€, ποσά στα οποία συμπεριλαμβάνονται κάθε είδους επιβαρύνσεις, όπως παρακρατήσεις, φόροι κλπ.

Δωρεές προς δημόσιους φορείς (Τοπική αυτοδιοίκηση, ερευνητικά ιδρύματα)

Άξονες χρηματοδότησης

 • Αγορά επιστημονικού εξοπλισμού
 • Προστασία / αναβάθμιση περιβάλλοντος
 • Αναβάθμιση ποιότητας ζωής του πολίτη
 • Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα

Χορηγίες για τη διεξαγωγή έρευνας

Θεματικοί άξονες

 • Τεχνολογίες Παρακολούθησης Στόλου Οχημάτων
 • Μέσα επόπτευσης και ελέγχου φυλάκων
 • Προηγμένα συστήματα και διεθνείς πρακτικές ασφαλείας

Προϋποθέσεις

 • Να υπάρχει σαφώς προσδιορισμένο και αξιοποιήσιμο τελικό αποτέλεσμα.
 • Να υπάρχει σαφές και αναλυτικό σχέδιο προϋπολογισμού ανά φάσεις υλοποίησης.
 • Να υπάρχει ικανό βιογραφικό που να αποδεικνύει την ικανότητα (διοικητική και ερευνητική) του ερευνητή ή της ομάδας.
 • Η υποβολή να γίνει από μεμονωμένο ερευνητή (κάτοχο MSc/ PhD) ή ομάδα ερευνητών με επικεφαλής συντονιστή.
 • Το αποτέλεσμα της μελέτης δεν επιτρέπεται να αξιοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Ομίλου.
 • Η μελέτη δύναται να συγχρηματοδοτηθεί και από άλλους φορείς.
 • Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να υποβάλει άνω της μίας πρότασης και κάθε επιμέρους μελετητής δύναται να συμμετέχει σε περισσότερες ομάδες.
 • Οι προτάσεις δύνανται να υποβληθούν στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.
 • Οι επιλεγείσες ομάδες θα υπογράψουν σχετική σύμβαση με τον Όμιλο.
 • Οι επιλεγείσες ομάδες θα κάνουν παρουσίαση των πορισμάτων τους σε ειδική ημερίδα που θα διοργανώσει ο Όμιλος εντός του επόμενου έτους.

Χρηματοδότηση

Η χρηματοδότηση κάθε έργου/ μελέτης θα γίνει επί τη βάσει αναλυτικού προϋπολογισμού που θα υποβληθεί μαζί με τα λοιπά στοιχεία της αίτησης. Η ανώτατη χρηματοδότηση κάθε μελέτης μπορεί να είναι από 3.000€ έως 30.000€, ποσό στο οποίο συμπεριλαμβάνονται κάθε είδους επιβαρύνσεις, όπως παρακρατήσεις, φόροι κλπ.

Αξιολόγηση - Επιλογή

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από ειδική για το σκοπό αυτό Επιστημονική Επιτροπή του Ομίλου. Η επιστημονική επιτροπή θα προβεί κατά την κρίση της στην επιλογή έως και 3 μελετών, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν κατά το έτος 2011.

Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που να  καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής, μαζί με όσα άλλα συμπληρωματικά έγγραφα κριθούν απαραίτητα.

Τμήμα Πληροφοριών

Στη Millenguard Security λειτουργεί ειδικό Τμήμα Πληροφοριών, προκειμένου να τροφοδοτεί με επίκαιρα και έγκυρα δεδομένα τον Διευθυντή Ασφαλείας και τους επιμέρους Αρχιφύλακες.

Ενδεικτικά:

 • Λαμβάνει και αξιολογεί όλες τις ημερήσιες αναφορές από τους φρουρούς και τους επόπτες
 • Συγκεντρώνει πληροφορίες για τις περιοχές που φρουρεί η Millenguard
 • Αξιολογεί πρωτογενείς πληροφορίες ή δημόσιες ανακοινώσεις
 • Παρακολουθεί γεγονότα, τοπικές συνθήκες, σημαντικές ημερομηνίες
 • Υπολογίζει σε καθημερινή βάση δείκτες επικινδυνότητας ανά περιοχή και ανά στόχο
 • Ενημερώνει το κέντρο επιχειρήσεων μας και τον πελάτη για αξιοσημείωτα στοιχεία ημέρας

Εκπαιδεύοντας VIP συνοδούς

Έχεις αποφασίσει να ακολουθήσεις το επάγγελμα του VIP συνοδού ασφαλείας; Συγχαρητήρια διότι η ζήτηση συνεχώς αυξάνεται. Πρέπει όμως να είσαι σωστά προετοιμασμένος, όχι μόνο για τις εξετάσεις, αλλά και για τις υψηλές απαιτήσεις που έχει η προστασία των της ανθρώπινης ζωής.

Στη Millenguard Security αποφασίσαμε να ιδρύσουμε ένα Κέντρο δια Βίου Μάθησης για να μπορούμε να δώσουμε κάτι περισσότερο από εκπαίδευση. Να δώσουμε γνώσεις ψυχολογίας, παρατήρησης, πρώτων βοηθειών, αλλά και εμπειρία από τα παλαιά στελέχη μας.

Μπορούμε να σου δώσουμε τα εφόδια που χρειάζεσαι, γιατί εμείς δεν είμαστε ΚΕΚ, είμαστε εταιρεία VIP ασφαλείας.

Ανάγκη για VIP συνοδεία / προσωποφύλαξη;

Οι VIP φρουροί μας είναι επιχειρησιακά έτοιμοι, άρτια εκπαιδευμένοι, έμπειροι, εξοπλισμένοι, με πλούσιο βιογραφικό δίπλα σε γνωστούς επιχειρηματίες και ανθρώπους του θεάματος. Διακριτικά θα βρεθούν αμέσως δίπλα σας.

Μάθετε περισσότερα

Με τη δύναμη της AVMap...

Η Millenguard Security υιοθετεί όλα τα πρότυπα ποιότητας και περιβαλλοντικής προστασίας, πρωτοπορεί σε θέματα επιχειρησιακής οργάνωσης, αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, απορρήτου και ασφάλειας πληροφοριών.

 

iso-certification-consultancy-250x250    AVMap GROUP low