Σχέδια εκκένωσης

Ένα σχέδιο εκκένωσης έκτακτης ανάγκης αποτελείται από 2 βασικά τμήματα: εκκένωση από το γραφείο ή τον προσωπικό σας χώρο, και γενική εκκένωση από το κτίριο. Διεξάγουμε σχέδια εκκένωσης όχι μόνο για τις περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, αλλά και για τις περιπτώσεις πυρκαγιών, τοποθέτησης εκρηκτικών μηχανισμών και άλλων ατυχημάτων και έκτακτων περιστάσεων. Στις περιπτώσεις εκκένωσης χώρων, έχουμε διαθέσιμα το πολύ 10 λεπτά για να εκκενωθούν πλήρως οι χώροι και να μεταφερθούν τα πρόσωπα με ασφάλεια σε εξωτερικό χώρο. Είναι αδύνατο, υπό αυτές τις συνθήκες, να εκκενωθεί σωστά ο χώρος εάν δεν έχει προηγηθεί και πιλοτικά εφαρμοσθεί ένα πλήρες σχέδιο εκκένωσης του χώρου σας.

Why Millenguard?

  • We established a series of innovations
  • We follow International Standards
  • We created the new Guard model
  • We always adapt to your needs

 

Read more

Why Executive Club?

 

 

If you have selected for your company the Executive Security Services, enjoy unique privileges for you and your family.

Ask us now.

Information Department

The Information Department of Millenguard Security provides with timely and valid data both the Security Director and all individual Officers. Indicatively:

  • Receives and evaluates all daily reports from guards and supervisors
  • Gathers information about the areas guarded by Millenguard
  • Evaluates primary information and public announcements (e.g. strikes’ impact, VIP arrivals)
  • Monitors events, local conditions, important dates (e.g. demonstrations, anniversaries)
  • Calculates, on a daily basis, indicators of risk by region and target
  • Informs the Millenguard Operations Centre and the client on remarkable elements during the day

Security seminars

Self-defense and survival techniques

The seminar provides with the essential theoretical and practical knowledge to deal with difficult situations that can happen to all of us.

Read More

With the force of AVMap Group of Companies...

Millenguard Security, a member of the Greek AVMap Group of Companies, adopts all models of quality and environmental protection and is a pioneer on issues of operational organisation, use of new technologies and support (after sales).