Κέντρο λήψης εικόνας

Η Millenguard Security, αξιοποιώντας τις υπερσύγχρονες υποδομές πληροφορικής του Ομίλου AVMap, λαμβάνει, να καταγράφει και επεξεργάζεται σήματα εικόνας από εκατοντάδες κάμερες ασφαλείας των συνδρομητών της. Το έργο αυτό έχει αναλάβει το Κέντρο Λήψης Εικόνας, που απασχολεί άκρως εξειδικευμένους διαπιστευμένοι χειριστές.

Με την λήψη σήματος εικόνας (διέγερση του συναγερμού μίας κάμερας) από το σύστημα ασφαλείας στον χώρο του συνδρομητή, ο χειριστής του κέντρου λήψης παρατηρεί τα συμβάντα και εξακρυβώνει εάν πρόκειται για ψευδές σήμα ή όχι. Στη συνέχεια αξιολογεί τη σοβαρότητα του περιστατικού και αναλόγως πραγματοποιεί τις προβλεπόμενες ενέργειες.

Ο χειριστής σημειώνει όλα τα περιστατικά και παράλληλα οι εικόνες αποθηκεύονται στις κεντρικές αποθηκευτικές μονάδες της AVMap. Με τοπν τρόπο αυτό, ο χειριστής ή ο επόπτης ασφαλείας της βάρδιας, έχει την δυνατότητα επανεπεξεργασίας των εικόνων προκειμένου να εξάγει δευτερογενή συμπεράσματα.

Μετά την πιστοποίηση ενός περιστατικού απειλής, ο χειριστής μεταφέρει την πληροφορία στο Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού, όπου οι αρμόδιοι χειριστές αναλαμβάνουν να εκτελέσουν το συμφωνημένο με τον πελάτη πρωτόκολλο ενεργειών (ενημέρωση αστυνομίας, ενημέρωση Άμεσης Επέμβασης Περιπολικού Millenguard, σειριακή κλήση όλων των προσώπων που έχει δηλώσει ο πελάτης).

Why Millenguard?

  • We established a series of innovations
  • We follow International Standards
  • We created the new Guard model
  • We always adapt to your needs

 

Read more

Why Executive Club?

 

 

If you have selected for your company the Executive Security Services, enjoy unique privileges for you and your family.

Ask us now.

Information Department

The Information Department of Millenguard Security provides with timely and valid data both the Security Director and all individual Officers. Indicatively:

  • Receives and evaluates all daily reports from guards and supervisors
  • Gathers information about the areas guarded by Millenguard
  • Evaluates primary information and public announcements (e.g. strikes’ impact, VIP arrivals)
  • Monitors events, local conditions, important dates (e.g. demonstrations, anniversaries)
  • Calculates, on a daily basis, indicators of risk by region and target
  • Informs the Millenguard Operations Centre and the client on remarkable elements during the day

Security seminars

Self-defense and survival techniques

The seminar provides with the essential theoretical and practical knowledge to deal with difficult situations that can happen to all of us.

Read More

With the force of AVMap Group of Companies...

Millenguard Security, a member of the Greek AVMap Group of Companies, adopts all models of quality and environmental protection and is a pioneer on issues of operational organisation, use of new technologies and support (after sales).