Διεθνή πρότυπα

Ενημερωνόμαστε διαρκώς, προσαρμοζόμαστε στις νέες συνθήκες, χρησιμοποιούμε την τεχνολογία. Ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα στην παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, έχουμε καθιερώσει μία σειρά από καινοτόμες διαδικασίες:

 • στην επιλογή των φρουρών
 • στο σύστημα εκπαίδευσης
 • στην άσκηση ελέγχων ποιότητας
 • στην επιχειρησιακή ετοιμότητα

Επιλογή προσωπικού ασφαλείας

Προσλαμβάνουμε και εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας με γνώμονα ο κάθε φρουρός, επόπτης ή αξιωματικός ασφάλειας να πληροί τα αυστηρά πρότυπα της Millengurd Security. Δεν θεωρούμε καμία γνώση και εμπειρία δεδομένη. Η διαδικασία επιλογής προσωπικού μας είναι ιδιαίτερα απαιτητική αλλά και αποτελεσματική. Αφότου έχουμε διασφαλίσει ότι στα θέματα ασφάλειας πληρούν κάθε απαιτούμενο χαρακτηριστικό, εν συνεχεία εκπαιδεύουμε συγκεκριμένα τους φρουρούς μας προτού ενσωματωθούν στο δικό σας προσωπικό,  με σκοπό να ενστερνιστούν την δική σας εταιρική φιλοσοφία από το πρώτο λεπτό ανάληψης των καθηκόντων τους.

Εκπαίδευση πέρα από τα όρια

Εκπαίδευση φρουρών

Χάρη στην προσεκτική επιλογή του προσωπικού μας, πολλοί από τους φρουρούς μας διαθέτουν ήδη αξιόλογη εμπειρία σε διαφορετικά πόστα ασφάλειας. Ωστόσο, κάθε φρουρός της Millenguard υποβάλλεται σε συγκεκριμένο εναρκτήριο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Πέρα από αυτό, υπάρχει συστηματικό πλάνο συνεχιζόμενης κατάρτισης σε ζητήματα ασφαλείας, έλεγχος φυσικής κατάστασης ανά τακτά διαστήματα, επανάληψη σεμιναρίων πυρόσβεσης, πρώτων βοηθειών και άλλων οδηγιών διαχείρισης εκτάκτων συνθηκών.

Η διαδικασία της εκπαίδευσης

Ο φρουρός, αποτελώντας μέρος του συστήματος ασφάλειας της χώρας και βασικός συνεργάτης των κρατικών σωμάτων ασφαλείας, αποκτά αυξημένες ευθύνες, αλλά και δικαιώματα ελέγχου και επιβολής της τάξης. Παράλληλα όμως εκτίθεται σε μία σειρά άμεσων και έμμεσων κινδύνων. Κατά την άσκσηση των καθηκόντων, η έλλειψη βασικών γνώσεων και η μειωμένη σωματική ικανότητα, συχνά οδηγούν σε εσφαλμένη αντιμετώπιση καταστάσεων με πολλαπλές συνέπειες που φτάνουν μέχρι και τον προσωπικό κίνδυνο του φρουρού.
Η εκπαίδευση αυτή δίνει στους φρουρούς της Millenguard Security τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να βρίσκονται σε υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα για να εκτελέσουν το έργο που θα τους ανατεθεί με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια.

Ανταμοιβές και συνεχής εξάσκηση

Πρόγραμμα ανταμοιβών

Στην Millenguard βλέπουμε τις υπηρεσίες φύλαξης ως μια διαρκή ευκαιρία επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Συνειδητά δεν συνεργαζόμαστε με εποχιακούς υπαλλήλους. Επενδύουμε στο προσωπικό μας, ρίχνουμε την ενέργειά μας στην εκπαίδευση και στην βελτίωση της απόδοσης των φρουρών μας. Αναζητούμε άτομα που επιδιώκουν να προοδεύσουν στον τομέα αυτό, ανταμείβουμε την δέσμευση και την πρωτοβουλία.

Για τους φρουρούς μας, η Millenguard φιλοσοφία μεταφράζεται σε ασφαλή καριέρα με προοπτικές εξέλιξης αναφορικά με τις συνθήκες εργασίας, στην ένταξη σε μια ανθρώπινη ομάδα με συναδέλφους και συναγωνιστές.

Για τους πελάτες μας, η Millenguard φιλοσοφία μεταφράζεται σε συνέπεια και ποιότητα των υπηρεσιών μας, σε επαγγελματισμό, στα οφέλη μιας σταθερής δύναμης και μιας ανθρώπινης ομάδας που σας υποστηρίζει.

Πρόγραμμα διαρκούς εξάσκησης

Μετά την ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης, κάθε φρουρός υποχρεούται σε εβδομαδιαία φυσική άθληση, ενώ ανά 6 μήνες υπάρχει επανάληψη της του εκπαιδευτικού κύκλου.

Το απόλυτο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ασφάλειας

Παράγοντας για την αποτελεσματικότητα της εταιρείας security είναι η βασική εκπαίδευση του πελάτη. Σε περιπτώσεις κρίσης, ο πελάτης (ή το προσωπικό του εάν πρόκειται για επιχείρηση) πρέπει να πράξει άμεσα τις σωστές ενέργειες. Πρέπει επίσης να γνωρίζει πως θα ειδοποιήσει το κέντρο επιχειρήσεων της Millenguard, αλλά και τεχνικές άμεσων ενεργειών, όπως η κάλυψη, η προστασία των γύρω προσώπων, η παροχή πρώτων βοηθειών, η χρήση πυροσβεστικών μέσων. Παράλληλα, εάν η περίσταση το απαιτεί, πρέπει να γνωρίζει τεχνικές ώστε να μπορέσει να μετατρέψει διάφορα αντικείμενα σε αποτελεσματικά όπλα.

Απαραίτητο είναι επίσης να γνωρίζει πως θα αντιμετωπίσει κακοποιά στοιχεία, ώστε να περιορίσει τον προσωπικό του κίνδυνο, μέχρι να επέμβουν οι φρουροί της Millenguard και τα περιπολικά που θα καλύψουν άμεσα το χώρο.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει μέρη της εκπαίδευσης που κάνουν οι εκπαιδευτές της Millenguard Security στους Ειδικούς Ιδιωτικούς Φρουρούς* (Executive Guards). Η επιλογή έχει γίνει με γνώμονα τις ανάγκες των απλών ανθρώπων και τις δυνατότητες που έχουν να αντιμετωπίσουν τον εκάστετε κίνδυνο.

Η εκπαίδευση παρέχεται από εξειδικευμένα άτομα σε αίθουσα διδασταλίας και ανοιχτούς χώρους, περιλαμβάνει θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα και δίνει πλήρη γνώση για την αυτοάμυνα και τις τεχνικές επιβίωσης σε πρώτο βαθμό.

Διάρκεια: Το πρόγραμμα διαρκεί 20 ώρες (5 ημέρες από 4 απογευματινές ώρες).

Κόστος: 100€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Δηλώστε συμμετοχή σε κάποιο από τα τμήματα ΤΩΡΑ!

Why Millenguard?

 • We established a series of innovations
 • We follow International Standards
 • We created the new Guard model
 • We always adapt to your needs

 

Read more

Why Executive Club?

 

 

If you have selected for your company the Executive Security Services, enjoy unique privileges for you and your family.

Ask us now.

Information Department

The Information Department of Millenguard Security provides with timely and valid data both the Security Director and all individual Officers. Indicatively:

 • Receives and evaluates all daily reports from guards and supervisors
 • Gathers information about the areas guarded by Millenguard
 • Evaluates primary information and public announcements (e.g. strikes’ impact, VIP arrivals)
 • Monitors events, local conditions, important dates (e.g. demonstrations, anniversaries)
 • Calculates, on a daily basis, indicators of risk by region and target
 • Informs the Millenguard Operations Centre and the client on remarkable elements during the day

Security seminars

Self-defense and survival techniques

The seminar provides with the essential theoretical and practical knowledge to deal with difficult situations that can happen to all of us.

Read More

With the force of AVMap Group of Companies...

Millenguard Security, a member of the Greek AVMap Group of Companies, adopts all models of quality and environmental protection and is a pioneer on issues of operational organisation, use of new technologies and support (after sales).