Συστήματα περιμετρικού συναγερμού

Διπλοί υπέρυθροι ανιχνευτές

Η σύγχρονη υπέρυθρη τεχνολογία που χρησιμοποιεί η Millenguardδίνει την δυνατότητα για τοποθέτηση δίστηλων αισθητήρων με σκοπό την ανίχνευση ανθρώπινης κίνησης περιμετρικά του φυλασσόμενου χώρου.  Οι αισθητήρες εντοπίζουν την διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ περιβάλλοντος χώρου και κινούμενου αντικειμένου / ανθρώπου, καθώς επίσης και τον ρυθμό μεταβολής στον τρισδιάστατο χώρο.
Ανθεκτικές αδιάβροχες κατασκευές με ενσωματωμένους θερμοανιχνευτές αυτορυθμίζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζουν αξιοπιστία κάτω από οποιεσδήποτε περιβαλλοντικές και θερμοκρασιακές συνθήκες.

Τοποθετούμε δύο αντικριστές στήλες ύψους 0,5-2 μέτρων: η μία είναι η μονάδα του πομπού και η πηγή εκπομπής αόρατων ακτινοβολιών και η άλλη είναι η μονάδα του δέκτη, η οποία λαμβάνει τα σήματα, τα αναλύει, και ανιχνεύει τους εισβολείς που διέρχονται μεταξύ των δύο μονάδων. Εξοπλίζουμε το πεδίο με 4 ή 6 ζεύγη δίστηλων  ανιχνευτών και το σύστημα δημιουργεί μια ζώνη προστασίας και ανίχνευσης περιμετρικά του χώρου έως 100 μέτρα.

Αόρατη υπόγεια κάλυψη

Τα υπόγεια συστήματα ανίχνευσης καλωδίωσης προσφέρουν αξιόπιστη προστασία στις περιπτώσεις που τα περιμετρικά συστήματα θωράκισης είναι αναγκαία. Έξυπνοι αισθητήρες ογκομέτρησης παρέχουν μοναδικές δυνατότητες ανίχνευσης, συμπεριλαμβανομένης της ακριβούς θέσης ανεπιθύμητων επισκεπτών είτε περπατούν, είτε τρέχουν, είτε σέρνονται σε ακτίνα 3 μέτρων.

Με κάλυψη ακτίνας 400 μέτρων ανά επεξεργαστή, το σύστημα αποτελείται από μια μονάδα επεξεργασίας και δύο ζεύγη καλωδίωσης αισθητήρων που μπορούν να θαφτούν κατά μήκος της περιμέτρου μιας εγκατάστασης στο χώμα, στην άσφαλτο ή στο οπλισμένο σκυρόδεμα. Έτσι, δημιουργούμε ένα πεδίο ανίχνευσης γύρω από το ζεύγος της καλωδίωσης των αισθητήρων που επιτρέπει την άμεση ανίχνευση εισβολέων.

Οι εγκαταστάτες της Millenguard τοποθετούν τους υπόγειους ανιχνευτές και τους παραμετροποιούν με ευκολία ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της κάθε περίστασης. Εν συνεχεία, ρυθμίζουμε τους αισθητήρες με διαφορετικούς υπολογισμούς βαθμονόμησης, ώστε να αντισταθμίζονται οι διακυμάνσεις στην σύσταση του εδάφους και να έχουμε μια ομοιόμορφη ανίχνευση σε όλο το προστατευμένο πεδίο. Με την βοήθεια εξειδικευμένων λογισμικών μπορούμε  να διαχωρίσουμε διαφορετικές ζώνες ανίχνευσης του προστατευόμενου πεδίου  με γνώμονα την ύψιστη ασφάλεια, αλλά και τις λιγότερες απαιτήσεις σε δαπάνες εξοπλισμού.

Προστασία συρματοπλέγματος

Τα συστήματα προστασίας συρματοπλέγματος αποτελούν την σύγχρονη λύση περιμετρικής θωράκισης εξαιτίας της μοναδικής τους ικανότητας να εντοπίσουν διαταραχές και εισβολές εντός περιμέτρου 3 μέτρων, αλλά και να εξαλείψουν την σήμανση ψευδών συναγερμών.

Ευφυείς αισθητήρες ανιχνεύουν αξιόπιστα τις προσπάθειες να αναρριχηθεί κάποιος ή να κόψει το συρματόπλεγμα, χωρίς να αλλοιώνεται το αποτέλεσμα λόγω άλλων παραμέτρων και συνθηκών, όπως για παράδειγμα του αέρα, της βροχής, ή του θορύβου ενός οχήματος.

Οι εγκαταστάτες της Millenguard χρησιμοποιούν εξειδικευμένο λογισμικό που τους επιτρέπει να διαχωρίσουν ζώνες προστασίας οπουδήποτε εντός της καλωδίωσης, να εξασφαλίσουν την μέγιστη δυνατή προστασία, ενώ ταυτόχρονα μειώνουν τις απαιτήσεις σε εξοπλισμό αλλά και το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης.

Why Millenguard?

  • We established a series of innovations
  • We follow International Standards
  • We created the new Guard model
  • We always adapt to your needs

 

Read more

Why Executive Club?

 

 

If you have selected for your company the Executive Security Services, enjoy unique privileges for you and your family.

Ask us now.

Information Department

The Information Department of Millenguard Security provides with timely and valid data both the Security Director and all individual Officers. Indicatively:

  • Receives and evaluates all daily reports from guards and supervisors
  • Gathers information about the areas guarded by Millenguard
  • Evaluates primary information and public announcements (e.g. strikes’ impact, VIP arrivals)
  • Monitors events, local conditions, important dates (e.g. demonstrations, anniversaries)
  • Calculates, on a daily basis, indicators of risk by region and target
  • Informs the Millenguard Operations Centre and the client on remarkable elements during the day

Security seminars

Self-defense and survival techniques

The seminar provides with the essential theoretical and practical knowledge to deal with difficult situations that can happen to all of us.

Read More

With the force of AVMap Group of Companies...

Millenguard Security, a member of the Greek AVMap Group of Companies, adopts all models of quality and environmental protection and is a pioneer on issues of operational organisation, use of new technologies and support (after sales).