Παρακολούθηση σημάτων συναγερμού

Διαχείριση των σημάτων

Το Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού της Millenguard Security, είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα. Διαθέτει ψηφιακές, αναλογικές και VoIP (voice over IP) τηλεφωνικές γραμμές, ενώ συνδέεται στο διαδίκτυο μέσω της κεντρικής γραμμής της AVMap.

Οι χειριστές που λαμβάνουν τα σήματα, αξοιλογούν και ενεργούν αναλόγως, είναι διπιστευμένα και πολύ έμπειρα άτομα, έτσι ώστε να υπάρχει απόλυτη ασφάλεια στη διαχείριση των πηροφοριών, αλλά και σωστή αξιολόγηση των σημάτων (διαχωρισμός ψευδών σημάτων, εκτίμηση κινδύνου) για τη σωστή ιεράρχιση των ενεργειών.

Σε συνεργασία με τους έμπειρους εγκαταστάτες της Millenguard, το κέντρο αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες του συστήματος συναγερμού του πελάτη, παρέχοντας πολλές λειτουργίες επιπλέων των συνηθισμένων.

Είδη σημάτων

 • Διάρρηξης και εντοπισμός θέσης (ζώνης)
 • Λήξης του συναγερμού (λήξη χρόνου ή αφόπλιση)
 • Αναγνώριση του χρήστη (βάσει κωδικού) που όπλισε/αφόπλισε το σύστημα
 • Αφόπλιση συναγερμού υπό απειλή (κωδικός απειλής)

Άμεση επέμβαση

Εάν καλύπτεστε από το πρόγραμμα "Άμεσης Επέμβασης", τότε το "Κέντρο Λήψης Σημάτων" της Millenguard θα λάβει το σήμα συναγερμού σας σε λιγότερο από 1 λεπτό. Κάποιο από τα περιπολικά μας, κατάλληλα εξοπλισμένο και με ένστολους φρουρούς, θα έρθει στο χώρο σας άμεσα (λιγότερο από 10 λεπτά), συχνά πολύ πιο σύντομα από τα περιπολικά της αστυνομίας.

Στις περιοχές που καλύπτουμε, το 75% των περιπολικών μας είναι σταθμευμένο και σε ετοιμότητα σε στρατηγικές θέσεις, ώστε να μπορούν να επιχειρήσουν πραγματικά "άμεσα". Η επιλογή των θέσεων και το πλήθος περιπολικών ανά περιοχή, δίδεται από το κέντρο 3 φορές ημερησίως, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες, την κυκλοφοριακή συμφόρηση, έκτακτα περιστατικά και ειδικές απαιτήσεις ορισμένων πελατών (π.χ. απουσία λόγω διακοπών).

Η επέμβαση των περιπολικών μας είναι ουσιαστική:

 • Χρησιμοποιούμε ένστολους φρουρούς και  αξιωματικούς άμεσης επέμβασης
 • Διενεργούμε ελέγχους για ενδεχόμενες εισβολές, βλάβες ή άλλες ενδείξεις διάρρηξης ή βίαιης εισόδου.
 • Καθιστούμε τις εγκαταστάσεις σας χώρους υψίστης ασφαλείας
 • Συνεργαζόμαστε με τους υπευθύνους ασφαλείας σας και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης
 • Εισβάλλουμε στον χώρο σας (αν είναι προ-συμφωνημένο) και αντιμετωπίζουμε κάθε περιστατικό

Why Millenguard?

 • We established a series of innovations
 • We follow International Standards
 • We created the new Guard model
 • We always adapt to your needs

 

Read more

Why Executive Club?

 

 

If you have selected for your company the Executive Security Services, enjoy unique privileges for you and your family.

Ask us now.

Information Department

The Information Department of Millenguard Security provides with timely and valid data both the Security Director and all individual Officers. Indicatively:

 • Receives and evaluates all daily reports from guards and supervisors
 • Gathers information about the areas guarded by Millenguard
 • Evaluates primary information and public announcements (e.g. strikes’ impact, VIP arrivals)
 • Monitors events, local conditions, important dates (e.g. demonstrations, anniversaries)
 • Calculates, on a daily basis, indicators of risk by region and target
 • Informs the Millenguard Operations Centre and the client on remarkable elements during the day

Security seminars

Self-defense and survival techniques

The seminar provides with the essential theoretical and practical knowledge to deal with difficult situations that can happen to all of us.

Read More

With the force of AVMap Group of Companies...

Millenguard Security, a member of the Greek AVMap Group of Companies, adopts all models of quality and environmental protection and is a pioneer on issues of operational organisation, use of new technologies and support (after sales).